Meditace

  • Meditace nejen zlepšuje koncentraci, ale také vylepšuje další kognitivní funkce, jako je paměť i schopnost zpracovávat informace nebo uvědomovat si naše emoce a uvolnit se z jejich zajetí

  • Díky tomu budeme lépe zvládat stres a konflikty

  • Při meditaci si dopřáváme čas, abychom snížili své rozptýlení a soustředili se na vlastní mysl – cílem je pěstovat postoj trpělivosti a vlídnosti

  • Tento kurz Vás seznámí s prospěšností meditace a ukáže, jak správně zařadit meditační techniky do vašeho každodenního života