Používané fyzioterapeutické metody

  • Reflexní lokomoce na vývojovém podkladě (terapie dle Vojty)
  • Akrální koaktivační terapie (ACT)
  • Terapeutický koncept Bazální posturální programy (BPP)
  • Měkké a mobilizační techniky periferních kloubů a páteře
  • Spirální stabilizace páteře – SM systém (dle MUDr. Smíška)
  • Míčková facilitace
  • Nespecifické mobilizace