Léčebný tělocvik

Cvičení je zaměřeno na zlepšení držení těla, centraci kloubů, nácvik správného stereotypu dýchání a úpravu svalových dysbalancí (protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů). Této služby lze využít takév rámci poúrazových a pooperačních stavů.

Cvičení je vždy přizpůsobeno věku, zdravotnímu stavu a možnostem pacienta. V rámci léčebné tělesné výchovy jsou využívány pomůcky jako např. overball, gymball, nestabilní plochy aj.