Pohybově-taneční / divadelní kroužek

Od září 2019 zahajujeme pohybově-taneční kroužek pro děti od 4 do 6 let. Pokud máte doma „předškoláčka“, který má rád zábavu, pohyb, hudbu a tanec, budeme se na něj těšit.

Komu se u nás bude líbit?

Všem klukům a holkám, kteří si rádi zacvičí, zaběhají a zatancují.

Na co se děti mohou těšit?

Na veselé pohybové hry a taneční prvky, prostřednictvím nichž budou rozvíjet své předškolní pohybové dovednosti (hrubou motoriku, jemnou motoriku a motoriku mluvidel) tak, aby naše společné skotačení směřovalo k pohodovému nástupu do základní školy.

Hravou formou se budeme s dětmi věnovat rozvoji tělesné zdatnosti, obratnosti, rovnováhy a podpoře správné funkce obou mozkových hemisfér a jejich vzájemnému propojení. V rámci pohybových a tanečních her se zaměříme na trénink spolupráce a komunikace mezi dětmi.

Vše bude vedeno tak, aby aktivity děti po celou dobu bavily. Správnému držení těla a jeho vnímání se budeme učit pomocí tanečních prvků a pohybových her za doprovodu hudby. Zařadíme písničky, básničky s pohybem a nejrůznější pomůcky (míčky, švihadla, gymnastické obruče, aj.). Nebude chybět ani opičí (překážková) dráha pro podporu prostorového vnímání.

POHYB je základním prostředkem, kterým dítě prozkoumává svět. Pouze správnými pohybovými stereotypy získává kontrolu nad svým tělem. Dokud dítě plně neovládá své pohyby, nemá schopnost klidně sedět nebo stát, a nemá tak ani základní nástroje nezbytné pro učení.
„Nejsložitější pohybová dovednost je sedět v klidu“  (N.Rowe 1995, Institute of transpersonal psychology, Volemanová, 2016). A právě dovednost sedět v klidu budou děti od svého prvního vstupu do světa vzdělání potřebovat nejvíce.
POHYBOVÉ HRY jsou ideálním prostředkem k rozvoji pohybových schopností a dovedností i celé osobnosti dítěte (učí se spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině).
PODPORA SPRÁVNÉ FUNKCE MOZKU
Práci celého mozku (obou hemisfér a jejich vzájemnou spolupráci) je možné podpořit a trénovat pomocí vhodně volených pohybových prvků ve zkříženém pohybovém vzoru. Každá z hemisfér řídí vnímání a činnosti odlišným způsobem. Při zahájení školní docházky je důležité, aby fungovaly správně obě mozkové hemisféry a dobře vzájemně spolupracovaly. Zkřížené pohyby se používají také jako terapie při poruchách učení.