Terapie Pánevního dna

PÁNEVNÍ DNO SI ZASLOUŽÍ SKUTEČNOU POZORNOST

Pánevní dno tvoří důležitou oporu pro močový měchýř, dělohu a konečník. Správné funkce všech jmenovaných orgánů závisí právě na pevnosti a funkčnosti svalů pánevního dna, které uzavírá horní polovinu těla a tím je celoživotně vystaveno velké zátěži. A to nejen fyzické, ale odráží také naše emoce a vzpomínky.

V naší společnosti narůstá počet žen s ochablými svaly pánevního dna, kterým neprospívá sedavý životní styl, stres a přetěžování. Stejně tak se zvyšuje počet žen i mužů, kteří mají v pánvi napětí způsobující stažení a přetížení svalů. Také opakované porody, potraty a jiné gynekologické zásahy hrají svou roli.

Nejčastějšími projevy špatné funkce pánevního dna je bolest v kříži, kostrče, nechtěný únik moči (inkontinence), snížené libido, bolestivá menstruace, neschopnost dosáhnout orgasmu, neplodnost. Mnohé ženy se setkávají s depresivními stavy, poruchami spánku, vbočenými palci, zvýšeným napětím hýžďového svalu, vadným držením hlavy, vyhaslým břišním svalstvem aj. Pánevní dno má přímý vliv na naší osovou stabilitu a celý pohybový aparát.

CELOSTNÍ cvičení, mobilizace a aktivace svalů pánevního dna je vhodná, pokud jsou:

• Fyziologické změny ve vyšším věku
• Komplikované porody
• Vadné držení těla
• Gynekologické a urologické operace
• Onkologická onemocnění, úrazy kostrče
• Potíže otěhotnět a opakované potraty
• Neschopnost dosáhnout orgasmu a pohlavního uspokojení
• Nechtěný únik moči (inkontinence)


POUŽÍVANÉ TECHNIKY

Metoda 3×3 školy pánevního dna

Celostní metoda propojující fyzioterapii, psychosomatiku a energetické prvky v jeden celek. Jádro metody spočívá v osovém propojení hlavy–pánve–chodidla, kdy každá z výše uvedených rovin má své specifikum. Např. k psychosomatické práci v pánvi patří kromě fyzioterapeutického cvičení ještě bioenergetické cviky, psychoterapeutické hry a vypouštěcí techniky pro uvolnění napětí z těla a navrácení rovnováhy.

Rehabilitační cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Jednoduché a efektivní cvičení, stojící na četnosti provedení cviků a pravidelném opakování pro uvolnění napětí. Právě zvýšené napětí ve svalovině pánevního dna se může přenášet i na vejcovody, dělohu a pochvu a způsobovat tak neplodnost. Sestava cviků podle Mojžíšové mobilizuje páteř a uvolňuje stažené svaly pánevního dna a tím přispívá jejich prokrvení a správné funkci. Díky tomuto cvičení dochází i k odblokování bolesti zad a zvýšení rozsahu pohyblivosti.

Cvičení na balančních plošinách

Cvičení pro zlepšení svalové koordinace. Princip spočívá ve zmenšení plochy opory s posílením rozvoje statických a dynamických rovnovážných schopností.

Prvky JIN, TAO jógy

Energetické cvičení inspirované tradiční čínskou medicínou aktivující meridiány (akupunkturní dráhy).

Masáže

Masáže pro ženy ve formě relaxačního rituálu pro posílení ženství.