Relaxační masáž

Masáž je zaměřena na relaxační složku terapie. Pracuje především s povrchněji uloženými svaly. Může být doplněna o aromaterapeutickou složku.