Metoda McKenzie (Mechanická diagnostika a terapie – MDT)

Mechanická diagnostika a terapie je mezinárodně uznávaná metoda pro vyšetření a léčbu pacientů s vertebrogenními obtížemi (oblast bederní, hrudní a krční páteře), které se v některých případech mohou projevovat iritací do končetin v podobě mravenčení či vystřelující bolesti do horní či dolní končetiny. Má rovněž své zastoupení v řešení bolestivých stavů u periferních kloubů.

Zahrnuje přesné vyšetřovací a diagnostické postupy, které hodnotí všechny oblasti muskuloskeletálního systému a které napomáhají zvolit cílenou terapii a urychlit tím proces uzdravení.

Tuto metodu, která se již více než 30 let hojně využívá po celém světě, založil fyzioterapeut Robin McKenzie z Nového Zélandu. Vytvořil klasifikační systém, který je možné využít pro celý pohybový aparát (u páteře i periferních kloubů). Jako první rozpoznal klinický fenomén centralizace a směrové preference.

Velký důraz je kladen na vstupní vyšetření. Jedná se o bezpečnou a spolehlivou cestu k dosažení přesné diagnózy. Na jejím základě je pak stanoven vhodný terapeutický postup, který snižuje až odstraňuje patologickou symptomatologii, a pacienti se stávají nezávislými na lékaři či fyzioterapeutovi.

Pokud je tento systém správně pochopen a aplikován, může být v terapii velmi úspěšný. Tím dostávají pacienti možnost léčit svůj aktuální problém a zároveň získat informace o tom, jak minimalizovat riziko návratu obtíží do budoucna. Je ověřeno, že u dlouhodobě přetrvávajících bolestí je menší pravděpodobnost recidivy (návratu obtíží), pokud jsme dosáhli léčebného efektu aktivní svépomocí.

Systém je založen na filozofii edukace pacienta, který slouží k utvoření správných pohybových návyků (korekce sedu v zaměstnání, v autě, stereotypy při vykonávání domácích prací apod.) a k jeho aktivnímu přístupu k terapii.