Cvičení

LÉČEBNÝ TĚLOCVIK

Cvičení je zaměřeno na zlepšení držení těla, centraci kloubů, nácvik správného stereotypu dýchání a úpravu svalových dysbalancí (protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů). Této služby lze využít také v rámci poúrazových a pooperačních stavů. Cvičení je vždy přizpůsobeno věku, zdravotnímu stavu a možnostem pacienta. V rámci léčebné tělesné výchovy jsou využívány pomůcky jako např. overball, gymball, nestabilní plochy aj.

Rehabilitační klasika

Nejlépe propracovaná technika a soubor cvičení na srovnání a vyrovnání kosterního systému.

Regenerační cvičení pro ochablé svalstvo

Základní zdravotní cviky paralyzovaných a ochablých svalových skupin.

Cvičení na protažení celého těla (dlouhé streče)

Slouží k vyrovnání kardiovaskulárního systému, upravuje rovnováhu, stabilizaci, správné držení těla v pohybu.

Zdravotní nápravné cvičení po úrazech (všechny klouby, páteř, porušené svalstvo)

Adekvátní cvičení k danému úrazu pro obnovu pružnosti, dynamiky a síly.

Zátěžové cvičení na hýžďové a břišní svalstvo

Kontraktační cvičení pro vytvoření pružných břišních svalů, obnovu činnosti pánevního dna a břišního lisu. Prevence na potíže bederních svalů a kříže.

Cvičení pro ženy po porodu

Regenerace pánevního dna, obnova a rekonstrukce svalstva celého těla. Aplikuje se mnoho speciálních cviků a postupů.

Zdravotní cvičení pro seniory

Zpomalování procesu regrese svalů a pohybového aparátu. Cviky vedoucí k obnově motorických systémů a pohybové samostatnosti.

Nápravné zdravotní cvičení pro děti

Používá se skupina základních pohybových a zdravotních technik (pilát, jóga, kontrakční techniky, dlouhé streče, vyrovnávací systémy zad, uvolňující dechová cvičení, izolované cvičení s klouby). Srovnávání dysbalance, dysfunkce pohybového aparátu těla, sebepoznání vlastního těla.