Bazální stimulace

Bazální stimulace je ve své nejširší podobě velkým přínosem pro všechny, kteří z jakýchkoliv důvodů musejí žít s handicapem. Je to velmi individuální a multidisciplinární způsob, jak najít vhodné podněty pro podporu kvality života osob se změněnými potřebami v oblasti tělesné, poznávací, komunikační, sociální i emocionální.

Koncept bazální stimulace podporuje rozvoj a udržuje stávající schopnosti osob s fyzickým a mentálním postižením. Stimuluje všechny lidské smysly a přirozenou cestou připomíná získané paměťové stopy z prenatálního vývoje.

Předpokladem je práce s autobiografií klienta a integrace jeho nejbližších do rehabilitačního procesu.

Bazální stimulace Zahrnuje
rehabilitační techniky pro vnímání tělesného schématu:
  • Somatickou stimulaci
  • Vibrační stimulaci
  • Vestibulární stimulaci
  • Nadstavbové prvky – taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci

Bazální stimulace je vhodná pro osoby, jejichž schopnost vnímání, komunikace a pohybu je silně omezena a změněna.

Využití Bazální stimulace
  • Předčasně narozené děti, které potřebují intenzivní péči (lékařskou i ošetřovatelskou)
  • Děti i dospělé osoby s těžkým mentálním i tělesným postižením
  • Lidé těžce postižení následkem úrazu nebo onemocnění (např. cévní mozková příhoda)